Pharmapromo Kft.

huen

Felhasználási feltételek

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja.

A pharmapromo.hu oldal teljes terjedelmében a Pharmapromo Kft. munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag a forrás pontos megjelölésével és az eredeti összefüggésben használhatóak fel. A pharmapromo.hu domain név felhasználására csak a portált üzemeltető Pharmapromo Kft. jogosult.

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelő neve: Pharmapromo Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Az adatkezelő címe: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.
Elérhetőség: [email protected]

Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően adhatja meg.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználónév, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, lakóhely, telefonszám.
A felhasználó döntése alapján a regisztráció során megadható adatok: a felhasználó munkahelyének megnevezése, mobiltelefon száma, fax száma.

Az adatkezelés célja: Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra és kutatási információk továbbításának céljából. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A személyes adatok törlése: A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatfeldolgozók megnevezése: Pharmapromo Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Adatfeldolgozók címe: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.
Adatfeldolgozás megnevezése: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Pearl Hungary Kft. tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés-, feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, webmesterek ismerhetik meg.

Adattovábbítás: A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pontban meghatározottak szerint.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)